Kitöltési útmutató – Birtokvédelmi kérelem

Birtokvédelmi kérelem (ASP IGAZ BIRT)

A polgári törvénykönyvrl szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 5:8.§ (1) bekezdése alapján a birtokos egy éven belül a jegyzőtől is kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.

A fenti rendelkezés alapján a jegyzői birtokvédelmi eljárásnak egy éven belüli zavarás, birtokháborítás esetén van helye. Egy éven túli zavarás esetében a bíróság jár el. Amennyiben a zavarás folyamatos a birtoksértés kezdő időpontja az első birtokháborítás, vagy zavarás időpontja.

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2.§ (2) bekezdése tartalmazza a kérelem kötelező tartalmi elemeit. A kérelem kötelező tartalmi elemeire a nyomtatvány részletesen kitér, ezért a nyomtatvány valamennyi kérelemhez tartozó rovatára nyilatkozni kell.

Amennyiben a kérelmező a valamely tartalmi elemre vonatkozóan nem nyilatkozott, úgy a Korm. renelet 7.§ (1) bekezdéséek d) pontja alapján a kérelmet el kell utasítani, hiánypótlásra nincs lehetőség.

A Korm. rendelet 13.§ (2) bekezdése szerint a birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja. el.

A kérelemhez mellékelni kell a bizonyítékokat, továbbá amennyiben bizonyítási eljárást szeretne (helyszíni szemle, tanúk meghallgatása) a kérelemben ezt jelölni kell.

A kérelmet benyújthatja a kérelmező saját nevében, vagy meghatalmazottja, képviselője, ebben az esetben a képviselet jogcímét igazolni kell.

I. Előlap:

A portálra ügyfélkapuval történő bejelentkezést követően a beküldő személy személyes adatai automatikusan töltődnek.
A beküldő személyi számát, email címét és telefonszámát meg kell adni.
A Meghatalmazott? kérdésnél j elölni kell hogy saj át nevében vagy meghatalmazottként nyújtj a- e be a kérelmet.
Előzmény információkat akkor kell tölteni, ha már volt az ügyben más irat, melynek okiratszáma megadható.
Eljárási illeték: Az eljárás már nem illeték köteles, ezért a „nem” -et kell jelölni.
Az oldal adatainak kitöltését követően a felső menüsor „Fejezetek” „Főlap”, vagy a „Következő fejezet” menüpontra kattintva töltődik be a „Főlap”

II. Főlap:

I. Kérelmező adatai: (Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdés a) pont), Teljeskörűen kell kitölteni, levelezési címnek olyan címet kell megadni, ahol az eljárás során küldött iratokat átveszik. Egyéb elérhetőség megadása is szükséges.

Több kérelmező esetén a blokk alján a „Több kérelmező” előtti jelölőnégyzet bepipálását követően még egy kérelmező felvihető.

II. Ellenérdekű fél adatai: (Korm. rendelet 2.§ (2) bekezéds b) pont), a birtoksértő adatait kell megadni teljeskörűen. Ismeretlen személlyel szemben nem lehet birtokvédelmi eljárást lefolytanti. Kitöltés hiányában a kérelmet el kell utasítani.

III. Kérelem tárgya:
tényállás ismertetése, birtokvitával érintett dolog megjelölése
(Korm.rendelet. 2.§ (2) bekezdés c) pont), eredeti állapot megjelölése, birtoksértés leírása, a birtoksértéssel érintett dolog megjelölése.

Birtoksértő magatartás elkövetésének a helye: (Korm.rendelet 2.§ (2) bekezdés d) pont) a hely megjelölése, utca házszám, helyrajzi szám, település megnevezése.

Birtoksértés időpontjára történő utalás: (Korm.rendelet 2.§ (2) bekezdés e) pont), a birtoksértés megvalósulásának időpontja, folyamatos birtoksértés esetén a kezdetének megjelölése. Jövőbeli esetleges birtoksértés megtörténtére nem lehet birtokvédelmet kérni, ezért a kezdő időpont mindig a kérelem benyújtását megelőző időpont.

Jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelem: (Korm.rendelet 2.§ (2) bekezdés f) pontja), ez mindig kötelezés. Kérelem, hogy a jegyző kötelezze a másik felet az eredeti állapot helyreállíátsára (mindenképp fontos bemutatni mi volt az eredeti állapot, és hogy a jelenlegi állapot miben tér el), vagy kötelezés a zavarás abba hagyására.

Kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékok: A birtokvédelmet kérőnek kell bizonyítania, hogy az ellenérdekű fél követte el a birtoksértést. Az előterjesztett bizonyítéknak a birtokvédelmet kérő állítását kell alátámasztania. Meg kell jelölni hogy a csatolt bizonyíték mely állítást, vagy tényt bizonyítja. (Korm.rendelet 2.§ (3) bekezdés). A bizonyítékokat a kérelemmel egyidejűleg kell a jegyző elé terjeszteni, tekintettel az ügyintézési határidő rövidségére.

Mellékletek felsorolása: A bizonyítékokat a kérelemmel egyidejűleg kell a jegyző elé terjeszteni, ezért azokat a nyomtatvánnyal együtt csatolmányként kell megküldeni. A mellékletek csatolására a „Beküldés” gomb megnyomását követően megjelenő felületen van lehetőség.