Kitöltési útmutató – Automatikus részletfizetési kérelem

Automatikus részletfizetési kérelem (ASP ADO ERK)

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 199. § -a alapján (1) A természetes személy adózó – ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyt is – kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb egymillió forint összegű adótartozásra – kivéve a 198. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségeket – évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez a 198. § (1) és (2) bekezdésében foglalt feltételek vizsgálata nélkül.

(3) Ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, az (1) és (2) bekezdés szerinti kedvezményre való jogosultságát elveszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ebben az esetben az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére az eredeti esedékesség napjától késedelmi pótlékot számít fel.

A részletfizetés engedélyezését az adózó, vagy az adó megfizetésére kötelezett személy a kötelezettséget nyilvántartó önkormányzati adóhatóságtól kérelmezheti.

A kérelmet az „Automatikus részletfieztési kérelem” nyomtatványon lehet benyújtani a település szerinti adóhatósághoz.

I. Előlap:

A portálra ügyfélkapuval történő bejelentkezést követően a beküldő személy személyes adatai automatikusan töltődnek.
A beküldő személyi számát, email címét és telefonszámát meg kell adni.
A Meghatalmazott? kérdésnél j elölni kell hogy saj át nevében vagy meghatalmazottként nyújtj a- e be a kérelmet.
Előzmény információkat akkor kell tölteni, ha már volt az ügyben más irat, melynek okiratszáma megadható.

Az oldal adatainak kitöltését követően a felső menüsor „Fejezetek” „Főlap”, vagy a „Következő fejezet” menüpontra kattintva töltődik be a „Főlap”

II. Főlap:

  1. Adózó adatai: adózó adatait kell kitölteni értelemszerűen.
  2. Kérelemmel érinett összegek adónemenkénti részletezése: Itt kell jelölni azt az adónemet amin a tartozás áll fennt és a részletfizetést kéri. Az egyes adónem neve előtti jelölőnégyzet bepipálásával válik aktívvá a szürkével jelölt mezők, ahol jelölni kell a kérelemmel érintett összeg nagyságát, a részletfizetés időtartamát hónapban megadva, valamint a részletfizetés kezdő időpontját (év, hónap megjelöléssel).
  3. Kérelem: a jelölőnégyzet bepipálásával jelöli, hogy kéri az előző pontban megjelölt adónemekre a részletfizetést.
  4. Aláírás: Dátum, aláírás, valamint a meghatalmazás típusának a jelölése, amennyiben meghatalmazott nyújtja be a kérelmet.

A nyomtatvány kitöltését követően a felső menüsoron az „Ellenőrzések futtatása” menüpont futtatásával a program ellenőrzi a nyomtatvány kitöltésének helyességét. Amennyiben nem talál hibát a felső soron található „Beküldés” gomb megnyomásával a nyomtatvány elektronikusan beküldhető.