Kitöltési útmutató – Anyakönyvi kivonat kiállítási kérelem

Anyakönyvi kivonat kiállítási kérelem (ASP ANY KIV)

Az ügyfél részére anyakönyvi kivonat adható ki. A kivonat az anyakönyvezett adatokat a kiállítása időpontja szerinti állapotnak megfelelően tartalmazza.

Az eljárás indítására jogosult az ügyfél, az ügyfél törvényes képviselője, vagy az általa meghatalmazott személy.

Az anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes.

Az anyakönyvvezető az anyakönyvi okiratot- amennyiben az érintett anyakönyvi esetmény már szerepel az EAK rendszerben – a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül kiállítja és a kérelmezőnek átadja, vagy postán kézbesíti.

1. Előlap:

A portálra ügyfélkapuval történő bejelentkezést követően a beküldő személy személyes adatai automatikusan töltődnek.

A beküldő személyi számát, email címét és telefonszámát meg kell adni.

A Meghatalmazott? kérdésnél j elölni kell hogy saj át nevében vagy meghatalmazottként nyújtj a- e be a kérelmet.

Előzmény információkat akkor kell tölteni, ha már volt az ügyben más irat, melynek okiratszáma megadható.

Az oldal adatainak kitöltését követően a felső menüsor „Fejezetek” „Főlap”, vagy a „Következő fejezet” menüpontra kattintva töltődik be a „Főlap”

2. Főlap:

I. Ügyfélminőség: Itt kell jelölni, hogy saját ügyben, vagy törvényes képviselőként, vagy meghatalmazottként nyújtja-e be a kérelmet. Az „egyéb” minőség jelölése esetén a szabadszöveges mezőben kell megadni az ügyfélminőséget.

II. A kérelmező adatait kell megadni: A kérelmező jellegénél a legördülő mezőből kell választani. Magánszemély esetén a magánszemély személyes adatait, cég, civil szervezet esetében a cég, civil szervezet adatait kell megadni.

III. Az anyakövnyvi kivonat kiállításának célját kell a legördülő menüből kiválasztani.

IV. Az anyakönyvi kivonat kézbesítésének a módját kell kiválasztani, lehet személyes átvétel, vagy postai kézbesítés.

V. pontban kell megadni hogy a kérelmezett eseményt mely anyakönyv típus tartja nyilván, lehet születési, házassági, bejegyzett élettársi, halotti.

Az esemény kiválasztását követően annak a személynek az anyakönyvezett személyes adatait kell kitölteni, akire az anyakönyvi kivonat kiállítási kérelem vonatkozik.

VI. pont tartalmazza az adatkezelési hozzájárulást, valamint a nyomtatvány kitöltésének időpontját.

A nyomtatvány kitöltését követően a felső menüsoron az „Ellenőrzések futtatása” menüpont futtatásával a program ellenőrzi a nyomtatvány kitöltésének helyességét. Amennyiben nem talál hibát a „Beküldés” gomb megnyomásával a nyomtatvány elektronikusan beküldhető.