Kitöltési útmutató – Adategyeztetés önkormányzati adóügyekben

Adategyeztetés önkormányzati adóügyekben (ASP ADO EGY)

Az űrlap beküldésével lehetőség van a nyilvántartásban szereplő

  • adózó adatainak illetve
  • az adózó törvényes képviselője, meghatalmazottja adatainak egyeztetésére.

1. Előlap

Az ügyindítás előtt be kell jelentkezni ügyfélkapun keresztül a rendszerbe ebben az esetben az Űrlap automatikusan feltölti a beküldő azonosító adatait.

Az ügyindításkor az ELJÁRÁS MÓDJA mezőben ki kellett választani, hogy saját nevében, vagy meghatalmazottként/képviselőként kívánja benyújtani a nyomtatványt. Az Előlap alján a Meghatalmazott? kérdésre az előzőekben megadottakkal egyezően kell válaszolni. az Előzmény információ kérdésre a korábbi irat iktatószámát (ha volt), illetve egyéb adatokat adhat meg.

Az „Előlap” kitöltését követően a felső menüsor „Fejezetek” pontjára kattintva a „Következő fejezet” menüpontot kell választani.

2. Főlap

A főlapon kell jelölni hogy mely adatokat kívánja egyeztetni.

a) adózó adatainak egyeztetése:

  1. Adózó adatai: Az adózó személyes, illetve cég, vagy szervezet adatait kell értelemszerűen megadni.

b) képviselő adatainak egyeztetése:

  1. Adózó személyses, illetve cég, vagy szervezet adatait kell értelemszerűen megadni.
  2. Képviselői adatok: A képviselet jogcímét kell megadni.
  3. Képviselet típusa: A képviselet típusát, a képviselet kezdetét-végét és a meghatalmazás tárgyát jogkörét kell megadni. A jogkör lehet teljes, illetve megjelölt cselekményre vonatkozó. Itt kell megjelölni a felsoroltak közül, hogy melyek azok a cselekmények melyekre a képviselet vonatkozik.

A nyomtatványt papír alapon az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózók nyújthatják be:

  • természetes személy
  • lakásszövetkezet, adószmmal nem rendelkező egyesület és alapítvány
  • egyéni vállakozói nyilvántartásban nem szereplő, de az SZJA törvény alapján egyéni vállalkozónak minősülő személy (közjegyző, egyéni ügyvéd, szabadalmi ügyvivő, önálló bírósági végrehajtó, szolgáltató állatorvos).

Papír alapú benyújtás esetén a nyomtatvány aláírás nélkül érvénytelen.