„Kis Kántorképző” tanfolyam – 2023. június 25 – július 1.

Kedves Lelkipásztorok, kedves Szülők és leendő Kiskántoraink!

A Dunántúli Református Egyházkerület 2023. június 25-től július 1-ig Monoszlón meghirdeti a kántori előképző, „Kis Kántorképző” tanfolyamát, amire nagy szeretettel várunk minden olyan jelentkezőt, aki szeretne közelebb kerülni a kántorkodáshoz és az egyházzenéhez.

Az egy hetes tanfolyam célja, hogy 14 éves korig azokkal a fiatalokkal, akiknek van zenei előképzettsége (tanultak zeneiskolában akár szolfézst, furulyát vagy billentyűs hangszert, vagy előképzettség nélkül biztos hallással, szép énekhanggal rendelkeznek) – velük egy héten át megismertessük az új énekeskönyv énekeit.

Ehhez kapcsolódva tapasztalt zeneakadémiai végzettségű zenetanárokkal minden nap az alábbi tárgyakkal foglalkozunk:

  • énektanulás,
  • szolfézs,
  • vezénylési
  • hangképzési
  • hangszeres és
  • kórusgyakorlat.

Egyben szeretnénk betekintést nyújtani a kántori, kórusvezetői, énekesi szolgálat szépségeibe.

A kezdőknek is!

Amennyiben nincs a jelentkezőnek előképzettsége, de jó hallású és érdeklődik az egyházzene iránt, szeretettel várjuk hozzánk! Rövid énekes meghallgatást a jelentkezést követően megbeszélünk. Részletes tájékoztatót a jelentkezés után küldünk.

Levelezési cím:  

A tanfolyam helye: Monoszló, Villa Silvestris Vendégház
A ház befogadóképessége maximum 30 fő, a jelentkezéseket a létszám beteltéig tudjuk fogadni.

A hét 25.000 Ft költséggel bír, étkezést biztosítunk.

Szeretettel várjuk az alkalomra a fiatalokat!

A tanfolyam megbízott vezetője:
Veres Györgyné Petrőcz Mária

Melléklet: