Képviselő-testületi ülés – 2024. március 18.

Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülését 2024. március 18. napján (hétfő) 8:30 órára hívom össze.

Helye: Köveskál Önkormányzat polgármesteri iroda (Köveskál, Fő u. 10.)

Napirend előtt: a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása, valamint beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről
Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
Melléklet: jelentés lejárt határidejű határozatokról (DOC, 25 kb)

Napirend:

 1. Köveskál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 03.) önkormányzati rendelete módosítása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  1. Köveskál 2023. kv III. módosítása rendelet előterjesztés (DOC, 43 kb)
  1. rendelet ijr-ből (DOC, 102 kb)
  1. Tájékoztatás költségvetés Köveskál 2023. III. módosítás (XLS, 22 kb)
 2. Köveskál Község Településrendezési eszközök módosítása kapcsán főépítészi feljegyzés elfogadása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  2. előterjesztés főépítészi feljegyzés elfogadása (DOC, 14 kb)
  2. FELJEGYZÉS Köveskál 0207 (PDF, 62 kb)
 3. Köveskáli közösségi színtér 2024. évi szolgáltatási terve
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  3. Köveskál közösségi színtér szolgáltatási terve 2024. (DOC, 30 kb)
  3. Szolgáltatási-terv Köveskál (XLS, 60 kb)
 4. Ebrendészeti beszámoló 2023. évre vonatkozóan
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  4. előterjesztés ebrendészeti beszámoló (DOC, 13 kb)
  4. Koveskal beszamolo (PDF, 278 kb)
 5. Települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához pályázat benyújtása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  5. munkaanyag Köveskál (PDF, 306 kb)
  5. Pályázati kiírás (PDF, 2 mb)
  5. szociális célú tűzifa pályázat Köveskál (DOC, 18 kb)
 6. Tapolca, Nyárfa u. 3. szám alatti, 1538/15. hrsz.-ú ingatlan adásvételi eljárásához kapcsolódó elővásárlási jog megtárgyalása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  6. előterjesztés Tapolca, Nyárfa u. 3. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog megtárgyalása (DOC, 14 kb)
  6. megkeresés adásvételi szerződés (PDF, 4 mb)

További dokumentumok: