Képviselő-testületi ülés – 2023. november 21.

Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülését 2023. november 21. napján (kedd) 8:30 órára hívom össze.

Helye: Köveskál Önkormányzat polgármesteri iroda (Köveskál, Fő u. 10.)

Napirend előtt: a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása, valamint beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről
Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
Melléklet: Jelentés lejárt határidejű hat-ról (DOC, 20 kb)

Napirend:

 1. 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III.03.) önkormányzati rendelete módosítása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  1. Köveskál 2023. kv II. módosítása rendelet előterjesztés (DOC, 42 kb)
  1. rendelet ijr-ből (DOC, 105 kb)
  1. Tájékoztatás költségvetés Köveskál 2023. II. módosítás (XLS, 76 kb)
 2. Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 9/2004. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításaElőterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  2. előterjesztés hulladék rendelet módosításának elfogadása (DOC, 20 kb)
 3. Helyi adókról szóló 14/2022. (XII. 01.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  3. Köveskál adórendelet módosítás előterjesztés + rendelettervezet (DOC, 33 kb)
 4. Köveskál és Térsége Szennyvíz Társulás, Társulási megállapodás módosításának elfogadása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  4. Előterjesztés (DOC, 15 kb)
  4. Társulási m. egységes (DOC, 36 kb)
  4. Társulási megáll. mód. 2023 (DOC, 17 kb)
 5. Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási megállapodásának módosítása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  5. előterj-Társulási megállapodás módosítása (DOC, 16 kb)
  5. Köveskál Óvoda Társulási Megállapodás egységes (DOC, 29 kb)
  5. Társulási megállapodás módosítása Köveskál (DOC, 17 kb)
 6. Alapítványok, egyesületek 2022. évi támogatásának elszámolása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  6. elszámolás Köveskál (DOC, 20 kb)
  6. Köveskáli Önkéntes Tűzoltó Egyesület (PDF, 252 kb)
  6. Zánkai Általános Iskoláért Alapítvány (PDF, 188 kb)
 7. Képviselő-testület 2024. évi munkatervének elfogadása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  7. Köveskál munkaterv 2024 (DOC, 17 kb)
 8. 2024. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  8. Belső ellenőrzési terv 2024.Köveskál (DOC, 17 kb)
  8. kockázatelemzés 2024. köveskál (DOC, 25 kb)
 9. Köveskál Község Önkormányzata tulajdonát képező Köveskál, 0286/6. hrsz.-ú telek kedvezményes értékesítéséről szóló pályázati felhívás visszavonása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  9. előterjesztés Köveskál 0286 6 hrsz ingatlanra vonatkozó pályázat eredménytelennek nyilvánítása (DOC, 14 kb)
 10. Köveskál Község Önkormányzata tulajdonát képező Köveskál, 0286/6.- 0286/11. hrsz.-ú telek belterületbe vonásának megtárgyalása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  10. előterjesztés Köveskál 0286 6 0286 11 hrsz ingatlanok belterületbe vonása (DOC, 15 kb)
 11. Újonnan kialakuló önkormányzati telkek közművesítésére vonatkozó árajánlat megtárgyalása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  11. előterjesztés újonnan kialakuló telkek közművesítésére kapott árajánlat megtárgyalása (DOC, 15 kb)
 12. Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  12. ELŐTERJESZTÉS HVB Köveskál (DOC, 32 kb)
 13. Vagyonrendelet módosítása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  13. előterjesztés vagyonrendelet módosítása (DOC, 19 kb)
 14. Tájékoztató Magyar Faluprogramban kiírt pályázatokról
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester – szóbeli előterjesztés
 15. Közvilágítás korszerűsítése
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester – szóbeli előterjesztés

További dokumentumok: