Képviselő-testületi ülés – 2023. március 14.

Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülését 2023. március 14. napján (kedd) 8:30 órára hívom össze.

Helye: Köveskál Önkormányzat polgármesteri iroda (Köveskál, Fő u. 10.)

Napirend:

 1. 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.26.) önkormányzati rendelete módosítása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  1. Köveskál 2022. kv III. módosítása rendelet előterjesztés (DOC, 43 kb)
  1. rendelet ijr-ből (DOC, 106 kb)
 2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet: 2. előterjesztés lakossági víz és csatorna pályázat (DOC, 14 kb)
 3. Viziközmű vagyon átadása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  3. előterjesztés víziközmű rendszer állami vagyonba adása (DOC, 22 kb)
  3. Integrációs megállapodás_minta_2022-12-15 fin (DOC, 57 kb)
  3. szennyvíz víziközmű rendszer eszköznyilvántartó lap (PDF, 1 mb)
 4. Önkormányzati tulajdonú utakon súlykorlátozás bevezetése
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet: 4. előterjesztés súlykorlátozás bevezetése, táblák megrendelése (DOC, 14 kb)
 5. Egészségügyi alapellátás átszervezése, védőnői szolgálat működtetése
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet: 5. egészségügyi alapellátás átszervezése (DOC, 22 kb)
 6. Belső ellenőrzési terv módosítása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet: 6. Belső ellenőrzési terv 2023.Köveskál módosítás (DOC, 17 kb)
 7. Kulturális szakember továbbképzése
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet: 7. Előterjesztés képzési terv és beiskolázási terv Köveskál (DOC, 19 kb)
 8. Közösségi színtér 2023. évi szolgáltatási terve
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  8. Köveskál közösségi színtér szolgáltatási terve 2023. (DOC, 30 kb)
  8. Másolat eredetijeSzolgáltatási-terv Köveskál (XLS, 60 kb)
 9. Együttműködési megállapodás- pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali ellátására
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  9. Együttműködési megállapodás- pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali ellátás Kkl. (DOC, 18 kb)
  9. módosított -Együttműködési megállapodás- pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali ellátás (DOC, 30 kb)
  9. Tájékoztatás02.09. (1) (PDF, 618 kb)
 10. Köveskál, Fő u. 1. szám alatt lévő lakás felújítására vonatkozó kérelem elbírálása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet: 10. előterjesztés Köveskál Fő u. 1. szám alatti lakás felújítására vonatkozó kérelem elbírálása (DOC, 13 kb)
 11. Köveskál, Fő u. 1. szám alatt lévő lakás iroda célú hasznosítására vonatkozó kérelem elbírálása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet: 11. előterjesztés Köveskál Fő u. 1. szám alatti lakás iroda célú hasznosítására vonatkozó kérelem elbírálása (DOC, 14 kb)
 12. Köveskál, 532/1. hrsz.-ú ingatlan telekalakításához kapcsolódó kérelem elbírálása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet: 12. előterjesztés Köveskál 532 1. hrsz.-ú ingatlan telekalakításához kapcsolódó kérelem elbírálása (DOC, 15 kb)

További dokumentumok: