Képviselő-testületi ülés – 2023. május 17.

Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülését 2023. május 17. napján (szerda) 8:30 órára hívom össze.

Helye: Köveskál Önkormányzat polgármesteri iroda (Köveskál, Fő u. 10.)

Napirend előtt:

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása, valamint beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről.
Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
Melléklet: jelentés lejárt határidejű határozatokról (DOC, 34 kb)

Napirend:

 1. Közrendvédelmi beszámoló elfogadása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester / Rendőrkapitányság képviselője
  Melléklet: 1. Közrendvédelmi beszámoló – Köveskál (PDF, 4 mb)
 2. 2022. évi zárszámadás elfogadása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  2. Köveskál nyilatkozat zárszámadáshoz (PDF, 1 mb)
  2. Köveskál 2022. zárszámadás előterjesztés (DOC, 31 kb)
  2. Köveskál zárszámadás rendelet ijr-ből (DOC, 134 kb)
  2. Köveskál zárszámadáshoz kapcsolódó tájékozt köt. 2022. évi zárszámadás (DOC, 24 kb)
  2. Tájékoztatás költségvetés Köveskál 2022.évi zárszámadás (XLS, 23 kb)
 3. Közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás rendjéről szóló 4/2013. (IV. 15.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet: 3. közterületek elnevezéséről szóló rendelet módosítása (DOC, 31 kb)
 4. Köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló 9/2014. (X. 13.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet: 4. Előterjesztés – Köveskál Temetődíjak felülvizsgálata (DOC, 16 kb)
 5. 2022. évi tevékenységről készült beszámolók elfogadása:
  a) falugondnok
  Melléklet: 5. falugondnoki beszámoló – Köveskál (PDF, 659 kb)
  b) művelődésszervező
  Melléklet: 5. Beszámoló művelődésszervező 2022. évi (DOC,14 kb)
  c) háziorvos
  Melléklet: 5. Beszámoló 2022 háziorvos (PDF, 47 kb)
  d) védőnő
  Melléklet: 5. Védőnői beszámoló – Köveskál (PDF, 734 kb)
 6. 2022. évi rendezvények elszámolása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet: 6. előterjesztés – 2022. évi rendezvény elszámolása (DOC, 24 kb)
 7. Jelentés az Önkormányzatot érintő Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály 2022. évi kincstári ellenőrzésről
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  7. Előterjesztés – kincstári ellenőrzés 2022. Köveskál (DOC, 23 kb)
  7. Intézkedési terv-kincstári ellenőrzés Köveskál (DOC, 20 kb)
  7. Köveskál Község Önkormányzata ellenőrzési jelentés 05.09. (PDF, 9 mb)
 8. Jelentés az Önkormányzatot érintő 2022. évi ellenőrzésekről
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  8. előterjesztés – ellenőrzési jelentés 2022. év Köveskál (DOC, 24 kb)
  8. Köveskál belső ellenőrzési jelentés (PDF, 2 mb)
 9. Beszámoló az Önkormányzat részvételével működő társulások 2022. évi tevékenységéről
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet: 9. Társulás beszámoló Köveskál (DOC, 31 kb)
 10. Gyalogátkelőhelyek, parkolók közvilágítására érkezett árajánlat megtárgyalása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  10. előterjesztés gyalogátkelők, parkolóhelyek közvilágítása árajánlat megtárgyalása (DOC, 15 kb)
  10. gyalogátkelők parkolók közvilágítására adott árajánlat (PDF, 666 kb)
 11. Alapítványok, egyesületek támogatási kérelme
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  11. előterjesztés Köveskál (DOC, 24 kb)
  11. Szín és Vonal (PDF, 106 kb)
 12. Helyi Építési Szabályzat hibajavítás lezárása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  12. állami főépítész záróvélemény (PDF, 2 mb)
  12. 1.melléklet (PDF, 574 kb)
  12. Előterjesztés hibajavítás jóváhagyása (DOC, 31 kb)
 13. Ebrendészeti feladatok ellátása 2023. július 1-től december 31-ig terjedő időszakra
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet: 13. előterjesztés ebrendészeti feladatok ellátása (DOC, 13 kb)
 14. Értékelés a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok 2022. évi ellátásáról
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  14. átfogó értékelés Köveskál (DOC, 19 kb)
  14. Beszámoló Köveskál (PDF, 3 mb)
  14. Előterjesztés javaslat Köveskál (DOC, 21 kb)
 15. Magyar Falu Program keretében állami ingatlanok felajánlása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  15. előterjesztés Magyar Falu Program keretében állami ingatlanok tulajdonjogának átruházása (DOC, 15 kb)
  15. MVH Zrt tájékoztató levele az MFP-vel kapcsolatban (PDF, 2 mb)
  15. Nyilatkozat (DOC, 14 kb)
 16. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok használata Kőfeszt rendezvény ideje alatt
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet: 16. előterjesztés önkormányzati ingatlanok használata Kőfeszt rendezvény idejére (DOC, 14 kb)

További dokumentumok: