Képviselő-testületi ülés – 2022. november 29.

Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülését 2022.  november 29. napján (kedd) 8:30 órára hívom össze.

Helye: Kultúrház Köveskál

Napirend előtt:

 • A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása, valamint beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet: jelentés lejárt határidejű határozatokról

Napirend:

 1. Közrendvédelmi beszámoló elfogadása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet: 1. közrendvédelmi beszámoló (PDF, 281 kb)
 2. Helyi adókról szóló 8/2014. (X.13.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet: 2. Köveskáli előterjesztés helyi adókról szóló önkormányzati rendelet 2020.11.12 (DOC, 54 kb)
 3. 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosítása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  3. Köveskál 2022. kv II. módosítása előterjesztés (DOC, 41 kb)
  3. 2022. évi költségvetés módosítás rendelet tervezet (DOC, 106 kb)
  3. Tájékoztatás költségvetés Köveskál 2022.évi II. módosítás (XLS, 23 kb)
 4. Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2013. (X. 2.) önkormányzati rendelete módosítása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet: 4. SZMSZ módosítása előterjesztés Köveskál (DOC, 23 kb)
 5. Nem közművel összegyűjtött szennyvíz kezelésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása, a feladat ellátását szabályozó önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet: 5. előterjesztés nem közművel gyűjtött szennyvíz elszállíására vonatkozó szerződés, rendelet módosítása (DOC, 17 kb)
 6. Önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérbe adása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet: 6. előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérbeadása (DOC, 15 kb)
 7. Önkormányzati tulajdonban lévő lakásokra érkezett pályázatok elbírálása (Köveskál, Fő u. 1., Kővágóörsi u. 2.)
 8. Köveskáli Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatással történő elszámolása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet: 8. elszámolás Köveskál (DOC, 19 kb)
 9. Köveskáli Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  9. előterjesztés Köveskál ÖTE támogatás iránti kérelem (DOC, 24 kb)
  9. ÖTE támogatás iránti kérelem (PDF, 73 kb)
 10. Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  10. Körzethatárok 2022. november (PDF, 633 kb)
  10. iskolai körzethatárok véleményezése Köveskál (DOC, 17 kb)
 11. Kulturális intézmények nyitva tartása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet: 11. Kulturális intézmények nyitva tartása Köveskál (DOC, 18 kb)
 12. Parkolási gondokkal kapcsolatos panasz megtárgyalása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet: 12. előterjesztés parkolási gondok miatt érkezett panasz megtárgyalása (DOC, 323 kb)
 13. 2023. évi  munkaterv elfogadása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet: 13. Köveskál munkaterv 2023 (DOC, 17 kb)
 14. 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet: 14. Belső ellenőrzési terv 2023.Köveskál (DOC, 17 kb)
  14. kockázatelemzés 2023. köveskál (DOC, 25 kb)

Zárt ülés:

 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer pályázatok elbírálása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester

További dokumentumok: