Képviselő-testületi ülés – 2022. május 11.

Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülését 2022. május 11. napján (szerda) 8:30 órára hívom össze.

Helye: Kultúrház Köveskál

Napirend előtt: a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása, valamint beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről
Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
Melléklet: Jelentés lejárt határidejű határozatokról (DOC, 41 kb)

Napirend:

 1. Közrendvédelmi beszámoló elfogadása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester / Rendőrkapitányság képviselője
  Melléklet:
  1. közrendvédelmi beszámoló (PDF, 3 mb)
 2. Köveskál Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadásának elfogadása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  2. Köveskál 2021. zárszámadás előterjesztés (DOC, 72 kb)
  2. Köveskál zárszámadáshoz kapcsolódó tájékozt köt. 2021. évi zárszámadás (DOC, 59 kb)
  2. rendelet ijr-ből (DOC, 126 kb)
  2. Tájékoztatási kötelezettség Köveskál 2021. zárszámadás (XLS, 39 kb)
 3. Önkormányzat vagyonáról a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2004. (VII. 16.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
 4. Egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 8/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  4. Szociális rendelet módosítás 2022 (DOC, 20 kb)
 5. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló 18/2015. (XI. 30.) önkormányzat rendelet módosítása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  5. előterjesztés nem közművel összegyűjtött szennyvíz kezeléséről szóló rendelet módosítása (DOC, 17 kb)
 6. Beszámoló az Önkormányzat részvételével működő társulások 2021. évi tevékenységéről
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  6. Társulás beszámoló Köveskál (DOC, 30 kb)
 7. Értékelés a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok 2021. évi ellátásáról
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  7. átfogó értékelés Köveskál (DOC, 48 kb)
  7. Beszámoló Köveskál (PDF, 3 mb)
  7. Előterjesztés javaslat Köveskál (DOC, 34 kb)
 8. Beszámoló 2021. évi tevékenységekről
  – háziorvos
  – védőnő
  – falugondnok
  – művelődésszervező
  Melléklet:
  8. háziorvosi beszámoló (PDF, 385 kb)
  8. védőnői beszámoló (PDF, 705 kb)
  8. falugondnoki beszámoló (PDF, 668 kb)
  8. művelődésszerzvező beszámoló (PDF, 541 kb)
 9. Jelentés az Önkormányzatot érintő 2021. évi ellenőrzésekről
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  9. Köveskál belső ellenőrzés (PDF, 4 mb)
  9. előterjesztés – ellenőrzési jelentés 2021.év Köveskál (DOC, 49 kb)
 10. Beszámoló a 2021. évi rendezvények elszámolásáról
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  10. Köveskál 2021. évi rendezvények elszámolása (DOC, 51 kb)
 11. Civil szervezetek támogatás iránti kérelmének megtárgyalása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  11. előterjesztés Köveskál civil szervezetek támogatás iránti kérelme (DOC, 64 kb)
  11. Támogatás iránti kérelem Medicopter (PDF, 221 kb)
  11. támogatás iránti kérelem Zánka Iskoláért Alapítvány (PDF, 92 kb)
 12. Közösségi színtér szolgáltatási tervének elfogadása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  12. Köveskál közösségi színtér szolgáltatási terve 2022. (DOC, 61 kb)
  12. Szolgáltatási-terv Köveskál (XLS, 60 kb)
 13. Kulturális szakember képzési és beiskolázási tervének elfogadása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  13. Előterjesztés képzési terv és beiskolázási terv Köveskál (DOC, 19 kb)
 14. Munkavédelmi feladatok ellátására szerződés kötés
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  14. Bemutatkozás, tájékoztató (PDF, 1 mb)
  14. Munkavédelmi feladatok ellátása Köveskál (DOC, 57 kb)
  14. Firework Hungary Kft.-Köveskál Őnkormányzat (DOC, 35 kb)
 15. Települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához pályázat benyújtása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  15. Munkaanyag Köveskál (PDF, 274 kb)
  15. pályázati kiíárs (PDF, 3 mb)
  15. szociális célú tűzifa pályázat Köveskál (DOC, 18 kb)
 16. Gépjármű üzemeltetési szabályzat elfogadása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  16. Köveskál Gépjármű szabályzat (DOC, 21 kb)
 17. Köveskál, Fő utca 10. szám alatti ingatlanban interaktív kiállítóhelyiség kialakítása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  17. árajánlatok szervezői, kurátori munka (PDF, 2 mb)
  17. előterjesztés kiállítótér kialakítása applikáció fejlesztése árajánlat elfogadása (DOC, 16 kb)
  17. előterjesztés kiállítótér kialakítása kurátori és szervezési árajánlat elfogadása (DOC, 16 kb)
 18. Településrendezési eszközök felülvizsgálata során kijelölt új beépítésre szánt területek kijelölése
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  18. Előterjesztés új beépítésre szánt területek Köveskál 0502 (DOC, 45 kb)
 19. Ebrendészeti feladatok ellátása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  19. ebrendészeti feladatok ellátása ajánlat (PDF, 3 mb)
  19. előterjesztés ebrendészeti feladatok ellátása (DOC, 15 kb)

További dokumentumok: