Képviselő-testületi ülés – 2021. augusztus 6.

Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülését 2021. augusztus 6. napján (pénteken) 08:00 órára hívom össze.

Helye: Köveskál Község Önkormányzat hivatalos helyisége Köveskál, Fő u. 10.

Napirend:

 1. Víziközmű szolgáltatás (szennyvízelvezetés-, és tisztítás) 2022.-2036. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  előterjesztés GFT 75 szennyvízrendszer (DOC, 13 kb)
  Vkr_75_21-25858-1-005-00-12 (DOC, 37 kb)
  FI-2019-2136 (DOC, 36 kb)
  Helyszínrajz_75_21-25858-1-005-00-12 (PDF, 685 kb)
  Forrás_75. 21-25858-1-005-00-12 (XLS, 14 kb)
  Feladat_75. 21-25858-1-005-00-12 (XLS, 12 kb)
  Forrás_75. 21-25858-1-005-00-12_1 (XLS, 14 kb)
  Feladat_75. 21-25858-1-005-00-12_1 (XLS, 13 kb)
 2. Szociális célú tűzifa vásárláshoz pályázat benyújtása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  pályázati kiírás (PDF, 1 mb)
  Munkaanyag Köveskál (PDF, 268 kb)
  szociális célú tűzifa pályázat Köveskál (DOC, 17 kb)
 3. Lakossági használt sütőolaj begyűjtési programhoz történő csatlakozás
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  3. előterjesztés használt sütőolaj begyűjtés programhoz való csatlakozás (DOC, 14 kb)
  Polgármesterek részére tájékoztató levél (PDF, 81 kb)
  miert_a_cseppetsem (PDF, 419 kb)
  sutoolaj_begyujtes_CseppetSem! (PDF, 991 kb)
  Szolgáltatói szerződés (DOC, 473 kb)
  Határozat és melléklete (PDF, 1 mb)
  egyesulettamogatas_sutolajbegyujtes (DOC, 19 kb)
  CseppetSem!_mediamegjelenesek (DOC, 16 kb)
  CseppetSem!_gyujtofajtak (PDF, 3 mb)
 4. Köveskál község településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára vonatkozó szerződés megkötése
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  4. előterjesztés HÉSZ felülvizsgálat szerződés megtárgyalása (DOC, 14 kb)
 5. Köveskál 359/6 helyrajzi számú ingatlan csapadékvíz elvezetése
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  5. előterjesztés Köveskál 359 6 hrsz csapadékvíz elvezetés (DOC, 13 kb)
  5. tervezői árajánlat Köveskál 359 6 (PDF, 212 kb)
 6. Metrical Kft által nyújtandó keretszerződés hitelezett vásárlásra
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  6. előterjesztés Metrical keretszerződés (DOC, 13 kb)
  6. Metrical Kft keretszerződés tervezet Köveskál (PDF, 622 kb)
 7. Zártkerti földrészletek infrastruktúrájának fejlesztésére pályázat benyújtása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
 8. Balatoni Fejlesztési Tanácshoz pályázat településfejlesztési beruházások támogatására
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  8. BFT pályázatról döntés Köveskál (DOC, 24 kb)
 9. Dr. Rothstädter Ágnes háziorvos kérelmének megtárgyalása (szóbeli előterjesztés)
 10. Budapesti Fesztivál Zenekar megkeresése kamara koncert megtartása céljából
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  10. előterjesztés Budapesti Fesztiválzenekar megkeresés (DOC, 13 kb)
  10. megkeresés Budpesti Fesztiválzenekar (PDF, 426 kb)
 11. Köveskál, Fő u. 10. szám alatti ingatlanon lévő lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  11. előterjesztés Fő u. 10. lakás bérbeadása (DOC, 13 kb)

További dokumentumok: