Képviselő-testületi ülés – 2019. október 25.

Köveskál Község Önkormányzata  Képviselő-testületének ünnepélyes alakuló ülését 2019. október 25. napján (péntek) 08.00 órára hívom össze.

Helye: Kultúrház Köveskál

Napirend:

 1. A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről
  Előterjesztő: Csekő Gézáné Helyi Választási Bizottság Elnöke
 2. Az önkormányzati képviselők eskütétele, megbízólevél és esküokmányok átadása
  Előterjesztő: Csekő Gézáné Helyi Választási Bizottság Elnöke
 3. A polgármester eskütétele, megbízólevél és esküokmány átadása
  Előterjesztő: Csekő Gézáné Helyi Választási Bizottság Elnöke
 4. Polgármesteri program ismertetése
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
 5. Ügyrendi Bizottság megválasztása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  5. Ügyrendi bizottság megválasztása (DOC, 17 kb)
 6. Az alpolgármester megválasztása, eskütétele
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  6. Alpolgármester választása (DOC, 18 kb)
 7. A Polgármester és az Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  7. Polgármester, Alpolgármester tiszteletdíj megállapítása (DOC, 17 kb)
 8. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  8. SZMSZ módosítás Köveskál – alakuló ülés (DOC, 34 kb)
 9. Képviselői tiszteletdíj megállapítása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  9. Képviselő tiszteletdíj megállapítása Köveskál (DOC, 18 kb)
 10. Településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  10. Partnerségi egyeztetés szabályairól rendelet módosítása (DOC, 16 kb)
 11. Polgármester munkarendjének meghatározása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  11. Társad. megbízatású polgárm. munkarendje (DOC, 16 kb)
 12. Tájékoztatások (gazdasági program, összeférhetetlenségi szabályok, vagyonnyilatkozat-tétel)
  Előterjesztő: Tóthné dr. Titz Éva aljegyző
  Melléklet:
  12. Tájékoztatás (DOC, 21 kb)
 13. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásba delegált tag megválasztása
  Előterjesztés: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  13.Társulási Tanácsba tag delegálása (DOC, 14 kb)
 14. Szociális célú tűzifajuttatásról szóló rendelet módosítása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  14. Köveskál, Szociális tüzifa rendelet módosítás (DOC, 16 kb)

További dokumentumok: