Képviselő-testületi ülés – 2015. április 3.

Időpont: 2015. április 3-án (péntek) 8.00 óra
Helyszín: Kultúrház Köveskál, Henyei utca 10.

Napirend előtt a polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról.
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester

Napirendi pontok:

1. Gazdasági program megalkotása
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester
Melléklet:
1 előterjesztés – gazdasági program elfogadása (DOC, 29 kb)
1 Gazdasági program Köveskál (DOC, 249 kb)

2. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester
Melléklet:
2 napirend – SZMSZ módosítás (DOC, 38 kb)

3. Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester
Melléklet:
3 előterjesztés gázló Köveskál (DOC, 60 kb)
3 Gázló támogatás iránti kérelme (PDF, 158 kb)

4. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény által a víziközmű-szolgáltatás biztosításának érdekében és az arra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv elkészítéséről és a közös vagyonértékelésről szóló döntés meghozatala
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester
Melléklet:
4 Előterjesztés Gördülő Fejlesztési Terv Köveskál (DOC, 147 kb)

5. Védőnői helységbérleti igénye (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester

6. Közterület rendezetlen használata (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester

7. Védőnői tanácsadó áthelyezése (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester

8. Átcsoportosítás a 2015. évi költségvetésben
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester
Melléklet:
8 határozati javaslat – átcsoportosítás a költségvetésben (DOC, 24 kb)

További dokumentumok: