Képviselő-testületi ülés – 2014. szeptember 29.

Időpont: 2014. szeptember 29-én (hétfő) 18.00 órára
Helyszín: Köveskál Község Önkormányzata hivatali helyisége (8274 Köveskál, Fő u. 10.) polgármesteri iroda

Napirend előtt a polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról. Előterjesztő: Sebestyén Zoltán polgármester.

Napirendi pontok:

1. Köveskál Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/214. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Sebestyén Zoltán, polgármester
Melléklet:
1. Köveskál 2014.évi kv. mód. (XLS, 280 kb)
1. Kv mód Köveskál 2014.09. előterjesztés (DOC, 55 kb)
1. Tájékoztatás költségvetésKöveskál 2014 (XLS, 32 kb)

2. Tájékoztató Köveskál Önkormányzata gazdálkodásának 2014. első félévi helyzetéről
Előadó: Sebestyén Zoltán , polgármester
Melléklet:
2. Köveskál 2014. I. félévi beszámoló (XLS, 269 kb)
2. Kv I.félévi tájékoztató Köveskál 2014.09. előterjesztés (DOC, 39 kb)

3. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Sebestyén Zoltán, polgármester
Melléklet:
3. Köveskál előterjesztés – adórendelet módosítás (DOC, 143 kb)

4. Temető rendelet elfogadása
Előadó: Sebestyén Zoltán, polgármester
Melléklet:
4. előterjesztés – temetőrendelet (DOC, 36 kb)
4. temető rendelet
(DOC, 41 kb)

5. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Sebestyén Zoltán, polgármester
Melléklet:
5. előterjesztés települési hulladék rendelet módosítása -Köveskál (DOC, 35 kb)
5. Köveskál hulladékrendelet módosítás (DOC, 28 kb)
5. szilárd hulladék rendelet – Felügyelőség véleménye (PDF, 890 kb)

6. Beszámoló a Szociális Szolgálat 2013. évi működéséről
Előadó: Sebestyén Zoltán, polgármester
Melléklet:
6. Szoc szolg. beszámoló 2013.12.31. (XLS, 41 kb)
6. Szoc.szolg 2013.I. félév (XLS, 18 kb)
6. Szoc.Társ 2013.II.félév (XLS, 27 kb)
6. Szociális szolgálat 2013. évi működése (DOC, 39 kb)

7. Települési folyékony hulladék elszállítására pályázat újbóli kiírása
Előadó: Sebestyén Zoltán, polgármester
Melléklet:
7. előterjesztés folyékony hulladék Köveskál (DOC, 52 kb)
7. köveskál törvényességi felhívás (PDF, 213 kb)
7. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Köveskál (DOC, 82 kb)

8. Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015-ös évre
Előadó: Sebestyén Zoltán, polgármester
Melléklet:
8. ELŐTERJESZTÉS (DOC, 36 kb)
8. hat jav. pály kiírás (DOC, 24 kb)
8. palyazati_kiiras_a_2015 (DOC, 29 kb)
8. palyazati_kiiras_b_2015 (DOC, 29 kb)

9. Horváth Tímea ingatlan használati kérelme
Előadó: Sebestyén Zoltán, polgármester
Melléklet:
9. Horváth Tímea ingatlan használatának kérelme (DOC, 36 kb)

10. Tájékoztatás kultúrotthon esővíz elvezetésével kapcsolatban
Előadó: Sebestyén Zoltán, polgármester
Melléklet:
10. tájékoztatás Kultúrotthon esővíz elvezetés (PDF, 1222 kb)

11. Hozzájárulás a 0290/1. hrsz-ú ingatlan vízellátásához szükséges közüzemű hálózat kiépítéséhez
Előadó: Sebestyén Zoltán, polgármester
Melléklet:
11. előterjesztés – 0290.1. hrsz-ú ingatlan vízellátása (DOC, 28 kb)
11. megállapodás tervezet – 0290.1. hrszú ingatlan vízellátása (DOC, 17 kb)

12. A szennyvíz beruházással érintett állami ingatlanokra kötendő szolgalmi megállapodások kapcsán fizetendő kártalanítási összeg finanszírozása
Előadó: Sebestyén Zoltán, polgármester
Melléklet:
12. előterjesztés – önkormányzatok pénzeszköz átadása (DOC, 54 kb)
12. MEGÁLLAPODÁS tervezet- önkormányzatok pénzátadásáról – Köveskál Társulás (DOC, 35 kb)

13. Leszerelt nyílászárók megvásárlása iránti kérelem
Előadó: Sebestyén Zoltán, polgármester
Melléklet:
13. kérelem – nyílászárók megvásrlása (PDF, 308 kb)

14. Tervezett beruházások (út építésre, kultúrotthon tetőcseréjére érkezett ajánlatok)
Előadó: Sebestyén Zoltán, polgármester
Melléklet:
14. AJANLAT1 (PDF, 96 kb)
14. AJANLAT2 (PDF, 46 kb)
14. AJANLAT3 (PDF, 38 kb)
14. AJANLAT4 (PDF, 30 kb)
14. arajanlat (PDF, 97 kb)
14. KOVESKAL FALUHAZ (PDF, 11 kb)
14. tervezett beruházások (DOC, 47 kb)

További dokumentumok: