Képviselő-testületi ülés – 2014. november 24.

Időpont: 2014. november 24-én (hétfő) 16.00 óra
Helyszín: Köveskál Kultúrház

Napirend előtt a polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról.
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester

Napirendi pontok:

1. 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester
Melléklet:
1. Köveskál 2014.évi kv. mód.11.13. (XLS, 283 kB)
1. Kv mód Köveskál 2014.11. előterjesztés (DOC, 64 kb)
1. Tájékoztatás költségvetésKöveskál 2014 (XLS, 23 kb)

2. Szociális célú tűzifa  juttatás
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester
Melléklet:
2. előterjesztés Köveskál- szociális célú tűzifa (DOC, 36 kb)
2. Köveskál tüzifa rendelet (DOC, 32 kb)

3. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester
Melléklet:
3. SzMSZ módosítása (DOC, 39 kb)

4. Tájékoztatás a köztemetőben történt hatósági ellenőrzésről, valamint a köztemető rendjét szabályozó önkormányzati rendelet felülvizsgálata a szociális temetésre tekintettel
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester
Melléklet:
4. Előterjesztés a temetők h.ellenőrzéséről és rendelet módosításáról (DOC, 62 kb)
4. Temető rendelet módosítása (DOC, 32 kb)

5. 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester
Melléklet:
5. Belső ellenőrzési terv 2015.Köveskál (DOC, 27 kb)
5. Belső ellenőrzési terv 2014.Köveskál (DOC, 28 kb)

6. 2015. évi munkaterv elfogadása
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester
Melléklet:
6. határozati javaslat munkaterv (DOC, 24 kb)
6. MUNKATERV 2015. (DOC, 38 kb)

7. Köveskál és Térsége Óvoda Társulás, társulási megállapodás módosítása
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester
Melléklet:
7. Előterj.Testületi Köveskál óvodaTársulási megállapodás (DOC, 36 kb)
7. Köveskáli ovi Társ.meg. Módosítás 2014. november (DOC, 38 kb)
7. Köveskáli ovi Társ.megáll.egységes 2014. november (DOC, 86 kb)

8. Köveskál és Térsége Szennyvíz Társulás, társulási megállapodás módosítása
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester
Melléklet:
8. Aláírási címpéldány Köveskál Szennyv. 2014 (DOC, 25 kb)
8. Előterj.Testületi Köveskál Szennyvíz Társulási meg. (DOC, 40 kb)
8. Köveskál Szennyvíz Társ. Egységes szerk. 2014. november (DOC, 147 kb)
8. Köveskál Szennyvíz Társ. Módosítás 2014. november (DOC, 39 kb)

9. Települési folyékony hulladék elszállítására pályázat újbóli kiírása
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester
Melléklet:
9. előterjesztés nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz Köveskál (DOC, 54 kb)
9. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Köveskál nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (DOC, 83 kb)

10. Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárának véleményezése
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester
Melléklet:
10. iskolai körzethatár véleményezés veb-009-00734-1-2014 (PDF, 55 kb)
10. köveskál (DOC, 37 kb)
10. köveskál iskolai körzethatár (PDF, 116 kb)

11. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester
Melléklet:
11. 6.2.társ.megállap.módos.okirat 2014.11.12. (DOC, 17 kb)
11. 6.1.társ.megállap.módos.előterjesztés 2014.11.12. (DOC, 136 kb)
11. 6.3.társ.megállap.módos.egységes 2014.11.12. (DOC, 152 kb)

12. Ingatlan használati kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester
Melléklet:
12. ELOTERJESZTES (PDF, 142 kb)
12. HATAROZAT KIVONAT (PDF, 24 kb)
12. Ingatlan használati kérelem (DOC, 30 kb)
12. KERELEM HT (PDF, 17 kb)
12. KERELEM SZZS (PDF, 49 kb)
12. KERELEM TSZ (PDF, 114 kb)

13. A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Köveskáli Kirendeltsége létrehozásának kezdeményezése
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester

14. Megállapodás kötése a Köveskál 0290/1. hrsz-ú ingatlan vízellátása kiépítéséhez
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester

15. Megállapodás kötése Monoszló Község Önkormányzatával a víziközmű feladatok ellátásához szükséges foglalkoztatásról
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester
Melléklet:
15. előterjesztés – megállapodás kötése foglalkoztatásról (DOC, 29 kb)
15. Megállapodás tervezet foglalkoztatásról (DOC, 33 kb)

16. Adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatásának felhasználása
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester

17.    Vegyes ügyek

Zárt ülés:
Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester

További dokumentumok: