Képviselő-testületi ülés – 2014. június 18.

Időpont: 2014. június 18-án (szerda) 18.00 órára
Helyszín: Köveskál Község Önkormányzata hivatali helyisége (8274 Köveskál, Fő u. 10.) polgármesteri iroda

Napirend előtt a polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról. Előterjesztő: Sebestyén Zoltán polgármester.

Napirendi pontok:

1. Az Óvodában nyújtott étkeztetés térítési díjáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Sebestyén Zoltán polgármester
Köveskál Óvodai térítési díj rendelet módosítása (DOC, 28 kb)

2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról
Előterjesztő: Sebestyén Zoltán polgármester
Előterjesztés települési hulladék rendelet módosítása – Köveskál (DOC, 32 kb)
Köveskál köztisztasági rendelet módosítás (34 kb)

3. Az Önkormányzat hivatali épülete udvarán levő helyiség (garázs) bérbeadása
Előterjesztő: Sebestyén Zoltán polgármester
Előterjesztés – Garázs bérlete (DOC, 35 kb)

4. Az óvodai nyílászáró cserére érkezett ajánlatok elbírálása
Előterjesztő: Sebestyén Zoltán polgármester
Előterjesztés – Óvodai nyílászáró csere (DOC 28 kb)

További dokumentumok: