Képviselő-testületi ülés – 2013. március 26.

Időpont: 2013. március 26-án (kedd) 18 órára
Helyszín: Köveskál Község Önkormányzata hivatali helyisége (8274 Köveskál, Fő u. 10.) polgármesteri iroda

Napirendi pontok:

1. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása (írásbeli előterjesztés) (DOC, 26 kb)
Előterjesztő: Sebestyén Zoltán polgármester
Előterjesztés (DOC, 26 kb)
Rendelet tervezet (DOC, 25 kb)

2. Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sebestyén Zoltán polgármester
Előterjesztés (DOC, 30 kb)
Rendelet tervezet (DOC, 25 kb)

3. Közterületek elnevezésének, átnevezésének, valamint a házszámozás rendjének helyi szabályozása (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sebestyén Zoltán polgármester
Előterjesztés (DOC, 41 kb)

4. 2013. évi közbeszerzési terv (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sebestyén Zoltán polgármester
Előterjesztés (DOC, 49 kb)

5. Falugondnoki Szolgálat szakmai programja, munkaruha juttatási szabályzata, továbbképzési terve elfogadása (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sebestyén Zoltán polgármester
Előterjesztés (DOC, 38 kb)
Munkaruha juttatási szabályzat (DOC, 37 kb)
Szakmai program falugondnok (DOC, 122 kb)

6. Feladatellátási megállapodások jóváhagyása (Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása) (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sebestyén Zoltán polgármester
2013. Feladatellátási megállapodások 1 (DOC, 135 kb)
Határozati javaslat – kistérségi feladatellátási megállapodások (DOC, 23 kb)
Megállapodás 2013. belső ellenőrzés (DOC, 44 kb)
Megállapodás 2013. irodaépület (DOC, 44 kb)
Megállapodás 2013. létszámcsökkentés miatti többletköltségek  (DOC, 45 kb)
Megállapodás 2013. orvosi ügyelet (DOC, 44 kb)
Megállapodás 2013. szociális ellátás (DOC, 45 kb)

7. Fogászati alapellátás biztosítása (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sebestyén Zoltán polgármester

8. Szennyvíztisztító telep használati jogának rendezése (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sebestyén Zoltán polgármester
Előterjesztés (DOC, 31 kb)

9. A csatornázáshoz a Káli-medenccért Közhasznú Alapítvány által nyújtott támogatás levél tervezet egyeztetése (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sebestyén Zoltán polgármester
Határozati javaslat – támogatásról szóló levél (DOC, 23 kb)
Káli-medencéért Közhasznú Alapítvány támogatása – levéltervezet (DOC, 30 kb)

További dokumentumok: