Képviselő-testületi rendkívüli ülés – 2015. szeptember 28.

Időpont: 2015. szeptember 28. (hétfő) 16.00 óra
Helyszín: Köveskál Kultúrház

Napirend előtt a polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról.
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester

Napirendi pontok:

1. 2015. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester
Melléklet:
1. 2015 évi költségvetésről szóló rendelet módosítása (DOC, 59 kb)
1. köveskál 2015.évi költségvetés módosítása (DOC, 33 kb)
1. Köveskál 2015. évi költségvetés módosítása 2. (XLS, 335 kb)
1. Tájékoztatás költségvetés Köveskál 2015 (XLS, 31 kb)

2. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester
Melléklet:
2. Köveskál SZMSZ módosítás (DOC, 109 kb)

3. Helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet újraalkotása
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester
Melléklet:
3. előterjesztés – közművelődési rendelet újraalkotása (DOC, 40 kb)
3. közművelődési rendelet tervezet (DOC, 66 kb)

4. Óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester
Melléklet:
4. Előterjesztés + rendelet mód Óvoda Térítési díj diétás étekezés miatt (DOC, 49 kb)

5. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására pályázat újbóli kiírása
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester
Melléklet:
5. előterjesztés nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz Köveskál (DOC, 55 kb)
5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Köveskál nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (DOC, 72 kb)

6. Talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester
Melléklet:
6. talajterhelési díj Kövekál (DOC, 65 kb)

7. A környezet védelméről rendelet alkotása
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester
Melléklet:
7. KöveskálElőterjesztésKörnyezetvédelmiRendeletMegalkotásához (DOC, 67 kb)
7. KöveskálKvRendeletElfogadásra (DOC, 58 kb)

8. A viziközmű-szolgáltatás biztosításának érdekében és az arra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv elkészítéséről és a közös vagyonértékelésről szóló döntés meghozatala
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester
Melléklet:
8. ElőterjesztésVagyonértékelésBakonykarsztKöveskál (DOC, 131 kb)

9. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester
Melléklet:
9. Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése Köveskál (DOC, 25 kb)
9. Helyi Esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata előterjesztés Köveskál (DOC, 13 kb)

10. Bursa Hungarica Ösztöndíj rendszer
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester
Melléklet:
10. altalanos_szerzodesi_feltetelek_2016 (PDF, 294 kb)
10. ELŐTERJESZTÉS (DOC, 38 kb)
10. hat jav. pály kiírás (DOC, 26 kb)
10. palyazat_kiiras_a_2016 (DOC, 35 kb)
10. palyazati_kiiras_b_2016 (DOC, 32 kb)

11. Szociális célú tűzifa támogatásra pályázat benyújtása
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester
Melléklet:
11. Előterjesztés 2015. szeptember Köveskál (DOC, 33 kb)
_20150909_154853.pdf">11. Köveskál _20150909_154853 (PDF, 92 kb)
11. pályázati kiírás (PDF, 388 kb)

12. Köveskál 0292 helyrajzi számú ingatlanra szolgalmi jog alapítása
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester
Melléklet:
12. előterjesztés – szolgalmi jog alapítása (DOC, 16 kb)
12. Köveskál_0292_vázrajz (PDF, 370 kb)
12. Megállapodás tervezet (DOC, 19 kb)

13. Beszámoló a védőnő 2014. évi tevékenységéről
Melléklet:
13. védőnői beszámoló 2014. évről (PDF, 266 kb)

14. Beszámoló a 2014. évi közművelődési tevékenységről
Melléklet:
14. művelődésszervező beszámolója 2014. évről (PDF, 82 kb)

További dokumentumok: