Képviselő-testület alakuló ülése – 2014. október 27.

Időpont: 2014. október 27-én (hétfő) 16.30 óra
Helyszín: Köveskál Kultúrház

Napirendi pontok:

1. Az önkormányzati képviselők és a polgármester választás eredményének ismertetése

2. Önkormányzati képviselők eskütétele

3. Polgármester eskütétele

4. Polgármesteri program ismertetése

5. Alpolgármester megválasztása, eskütétele
Melléklet:
Alpolgármester választása (DOC, 39 kb)

6. Polgármester, Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Melléklet:
Polgármester, Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása (DOC, 50 kb)

7. A  Képviselő-testület szervezeti és működési  szabályzatának módosítása
Melléklet:
SzMSZ módosítása (DOC, 40 kb)

8. Ügyrendi Bizottság megválasztása
Melléklet:
Ügyrendi Bizottság megválasztása (DOC, 40 kb)

9. Képviselői tiszteletdíjak meghatározása
Melléklet:
Képviselői tiszteletdíj megállapítása (DOC, 39 kb)

10. Polgármester munkarendjének meghatározása
Melléklet:
Polármester munkarendjének meghatározása (DOC, 30 kb)

11. Tájékoztatások (gazdasági program, feladatátvállalás, összeférhetetlenségi szabályok, vagyonnyilatkozat-tétel)

12. Tag delegálása a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába
Melléklet:
határozati javaslat – tapolca környéki önkormányzati társulásba tag delegálása (DOC, 24 kb)

13. Vegyes ügyek

További dokumentumok: