Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása – 2020

„Tisztítsuk meg az Országot!” projekt

Köveskál Község Önkormányzata 2020. novemberében támogatási kérelmet nyújtott be a Belügyminisztérium által kiírt „Az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről” című felhívásra. A támogatási kérelmet az Illegális hulladéklerakók felszámolása című  pályázat keretében nyújtottuk be. A projekt összköltsége 1.101.000 Ft, melyet nem visszafizetendő támogatás formájában meg is kaptunk.  A projekt megvalósításához önrész biztosítására nem volt szükség.

Környezetünk megóvása, egészséges életmódunk megőrzése, valamint tájvédelmi és tájképvédelmi szempontból is kiemelten fontos az illegális hulladéklerakók okozta talaj-, víz-, és levegőterhelés megszüntetése, illetve tájsebek csökkentése

A projekt keretében megvalósult:

Köveskál Község Önkormányzata a Káli-medence szívében található kis település 374 fő lakosságszámmal. A Belügyminisztérium által kiírt pályázat nagy lehetőséget nyújtott az önkormányzat részére a tulajdonában lévő ingatlanon ( 0286/3. hrsz.) felhalmozódott hulladék összegyűjtésére, elszállítására.. Környezetünk megóvása, valamint tájvédelmi szempontból nagyon fontos, hogy a hulladékmentesítés megtörténjen. A hulladékelszállítást követően még nagyobb gondot fordítunk arra, hogy a z ingatlanon ne legyen lehetőség illegális hulladék elhelyezésére. Figyelmeztető táblák, felhívások elhelyezésével, önkormányzati dolgozók által történő megfigyeléssel próbáljuk megakadályozni a jövőben az ingatlanon a hulladék lerakását. A megvalósítás során a tervezett hulladék elszállítása megtörtént, 74 m3.

Köveskál, 2021. március 22.

Györffy Szabolcs Zoltán
polgármester