Hirdetmény partnerségi egyeztetésről

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot és az Ingatlantulajdonosokat, hogy Köveskálon elkészült az új Helyi Építési Szabályzat 1. módosítás tervezete a 419/2022. (VII. 15.) Korm. rendeletben foglalt követelmények alapján.

A partnerségi egyeztetést a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (VII.31.) önkormányzati rendelet alapján történik.

A módosítás célja:

1. A Helyi Építési Szabályzat 2. mellékletében, azaz a belterületi Szabályozási terv jelmagyarázatában elírás történt. Az építési hely piros sraff jelöléssel, a beépítésre nem szánt területen a telek beépíthető területe kék sraff jelöléssel jelölt azonban a kék sraffozással jelölt terület, mely a beépíthető területet jelölné, „a telek be nem építhető területe” jelet kapta.  Ez nyilvánvalóan elírás, mivel a többi munkarészben egyértelmű, hogy az övezetben csak ott helyezhető el épület. Emiatt a teljes tervlapot javítva cserélni szükséges.

2. A HÉSZ jóváhagyásakor adminisztrációs hiba okán az elfogadott rendelet vonatkozásában a Képviselő-testület elé nem a záró véleményezési eljárásban egyeztetett rendelettervezet került előterjesztésre, emiatt nem a végleges tervezetet hagyta jóvá a Képviselő-testület. Ez néhány nem jelentős átfogalmazási illetve szerkesztési módosítást érint valamint az Útügyi osztállyal leegyeztetett parkolásra vonatkozó kiegészítő előírásokat érint.  A javítást a rendelet módosításával lehet javítani.

A tervdokumentációval kapcsolatosan várjuk az észrevételeket, kérdéseket, javaslatokat. A véleményezési dokumentációk a község honlapján a Hírek menűpontban találhatók.

A Partnerségi vélemények beküldésének határideje várhatóan 2023. március 29.

A „Partnerségi vélemény” tárgyú véleményeket levélben az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére (8274 Köveskál, Fő u. 10.) vagy e-mailen címre kérjük megküldeni.

Köveskál, 2023. március 23.

Györffy Szabolcs Zoltán
polgármester

Melléklet: