Hirdetmény lakossági fórumról

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot és az Ingatlantulajdonosokat, hogy Köveskál község településképének védelméről szóló 18/2017. (XII.30.) rendeletének módosítását határozta el a Képviselő-testület.

Köveskál község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2017. (VII.31.) számú rendeletével elfogadta a Partnerségi egyeztetés helyi szabályait, amely szabályozza a település településfejlesztési dokumentumainak, a településrendezési eszközeinek, a településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének megalkotására, módosítására irányuló eljárások során a partnerek (lakosság, ingatlantulajdonos, civil szervezetek, gazdálkodó szervezetek) javaslatainak, észrevételeinek, véleménynyilvánításának rendszerét.

A településkép védelmi rendelettel kapcsolatosan várjuk az észrevételeket, kérdéseket, javaslatokat, mellyel kapcsolatosan az partnerségi egyeztetés 2019. december 9. napján indul. A véleményezési dokumentációk a község honlapján a Hírek menüben találhatók. A Partnerségi vélemények beküldésének határideje 2019. december 17. 16.00 óra.

A „Partnerségi vélemény” tárgyú véleményeket levélben az Önkormányzat címére (8274 Köveskál, Fő u. 10) vagy e-mailen címre kérjük megküldeni.

2019. december 9-én (hétfő) 16.30 órai kezdettel lakossági fórumot tartunk a Kultúrházban (8274 Köveskál, Henyei u. 7.).

A lakossági fórumon az elkészült munkarészek bemutatásra kerülnek, és azokra észrevételeket tehetnek.

Kérjük, jelenlétével tisztelje meg a meghirdetett fórumot.

Köveskál, 2019. december 2.

Györffy Szabolcs Zoltán
polgármester

Letölthető dokumentum: