Hirdetmény Köveskál község területén készülő tervekről

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 32. §, 36. § b) pontja és 38. § szerinti teljes eljárás véleményezési szakaszát Köveskál területén készülő tervekre (Településfejlesztési Koncepció készítése, valamint a Településszerkezeti terv és a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata) vonatkozóan.

A tervekkel kapcsolatban Köveskál Község Önkormányzatának 9/2017. (VII.31.) számú  Partnerségi Rendelete 3. § szerinti Partnerek a véleményezési szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak. (A Partnerségi Rendelet megtekinthető a www.koveskal.hu honlapon.)

Észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek: Köveskál község lakossága és a köveskáli ingatlantulajdonosok; a település területén működő vallási közösségek; valamint az Önkormányzat polgármesteréhez írásbeli kérelemmel bejelentkező, a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; valamint a polgármesterhez bejelentkező, a település területén ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek.

Az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez:

  • Időpontja: 2020. augusztus 31. 1700 óra
  • Helyszín: Kultúrház (8274 Köveskál, Henyei u. 7.)

Javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban, és az azt követő 8 napon belül, azaz 2020. szeptember 8-ig kizárólag a készülő Településfejlesztési Koncepcióval, valamint a Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatával kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

Tisztelettel várjuk a partnerek véleményét és részvételét!

Köveskál, 2020. augusztus 19.

Györffy Szabolcs Zoltán
polgármester