Hirdetmény az új Településrendezési eszközök és a Településfejlesztési Koncepció tervezetéről

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot és az Ingatlantulajdonosokat, hogy Köveskálon elkészült az új Településrendezési eszközök (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási terv) és a Településfejlesztési Koncepció tervezete a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglalt követelmények alapján.

A partnerségi egyeztetést a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (VII.31.) önkormányzati rendelet alapján történik.

A Településfejlesztési Koncepció, a Településszerkezeti terv, Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatosan várjuk az észrevételeket, kérdéseket, javaslatokat. A véleményezési dokumentációk a község honlapján a Hírek menüpontban találhatók.

A Partnerségi vélemények beküldésének határideje várhatóan 2022. május 09.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a módosítással kapcsolatban lakossági fórum összehívására nem kerül sor, az a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény alapján elektronikusan kerül lefolytatásra.

A honlapra a véleményezési anyag terjedelme miatt csak a jóváhagyásra kerülő tervdokumentációk (Településfejlesztési Koncepció, Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv) kerülnek fel.

Amennyiben igény merül fel a többi munkarész megtekintésére, írásban kérhető az önkormányzattól annak megküldése.

A „Partnerségi vélemény” tárgyú véleményeket levélben az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére (8274 Köveskál, Fő u. 10.) vagy e-mailen címre kérjük megküldeni.

Györffy Szabolcs Zoltán
Polgármester

Melléklet: