Hirdetmény az óvodás és bölcsődés korú gyermekek napközbeni felügyeletéről

Tisztelt Szülők!

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §-a alapján a Köveskáli Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvodában 2020. március 17. napjától (keddtől) határozatlan ideig rendkívüli szünetet rendeltem el.

Tájékoztatom Önöket, hogy – a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről szóló 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően – 2020. április 30. napjától a rendkívüli szünet időtartama alatt a Köveskáli Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvodában a bölcsődés és óvodás korú gyermekek napközbeni felügyelete biztosított.

Az ügyelet azon, fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek számára biztosított, akiknek szülője vagy más törvényes képviselője – munkavégzés vagy más ok miatt – ezt igényli. Az ügyelet iránti igény benyújtása alaki feltételhez nem kötött, így különösen elektronikus levélben vagy telefonos értesítés útján is benyújtható az óvodavezetőnél.

A szülőnek írásban szükséges nyilatkoznia arról, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben.

Az ügyelet kiscsoportos formában, csoportonként legfeljebb 5 gyermek felügyeletével, a szülő által igényelt időszakban, de legfeljebb munkanapokon 6 és 18 óra között biztosított.

Az ügyeletért térítési díjat nem kell fizetni. A gyermekétkeztetés az ügyelet teljes időtartama alatt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint biztosított.

Fentiekre tekintettel, amennyiben munkavégzés vagy más ok miatt igényli gyermeke napközbeni felügyeletét, úgy ezen igényét szíveskedjen előzetesen jelezni az óvodavezetőnél a 06/30/991-7875 telefonszámon, illetve a e-mail címen.

Letölthető dokumentumok:

 

Köveskál, 2020. április 28.

Györffy Szabolcs Zoltán
Köveskál Község Polgármestere
Társulási Tanács Elnöke