Hirdetmény

A köztársasági elnök 2024. június 9. napjára tűzte ki az Európai Parlament magyarországi képviselőinek választását, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását.

Az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított 2024. évi általános választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 2/2024. (III.11.) IM rendelet 7. § (1) bekezdés d) pontja szerint a Helyi Választási Iroda – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben (a továbbiakban: Ve.) foglalt feladatain túl – helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a HVB tagjainak, valamint a HVI vezetőjének nevét; a HVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét; a HVB határozatainak közzétételére szolgáló internetes oldal elérhetőségét.

RVB tagjainak neve:

  • Takács Szilvia – elnök
  • Pupos Judit – elnökhelyettes
  • Bolláné Lampérth Tímea – tag
  • Dajka Róbert – tag
  • Pálffy András – tag
  • Strohner Márta Annamária – tag
  • Horváth Lajos – póttag
  • Szabó Dezsőné – póttag
  • Marton Andrásné – póttag

HVI vezetőjének neve: dr. Takács Katalin – HVI vezető

HVI hivatali helyiségének címe, telefonszáma, e-mail címe: Kővágóörsi Helyi Választási Iroda 8254 Kővágóörs, Petőfi Sándor utca 2. Telefon: 06/87/464-017. E-mail:

HVB határozatainak közzétételére szolgáló internetes oldal elérhetőség: koveskal.hu

Szavazás helye: 8274 Köveskál, Henyei utca 7. (Kultúrház)

Szavazás ideje: 2024. június 9. (vasárnap) 6:00 órától 19:00 óráig

Szavazás módja: Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet. Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti, illetve lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet.

Kővágóörs, 2024. június 5.

dr. Takács Katalin
HVI vezető