Hirdetmény

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIH. törvény (továbbiakban: Ávt.) 42/B. §-a alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

A Kővágőörsi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések vonatkozásában az eb összeírásra 2018, július 1. és 2018. szeptember 30 között került sor.

Azon eb tulajdonosok számára, akik ezt az előírt időszakban elmulasztották, pótösszeírást tartunk. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a szükséges adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Fentiekre tekintettel az ebek összeírása az ebtulajdonosok/ebtartók bevallása alapján történik. Az „Adatlap ebek összeírásához” elnevezésű nyomtatvány beszerzése az eb tartójának, tulajdonosának a kötelessége.

A bevalláshoz szükséges nyomtatvány beszerezhető: a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalban (8254 Kővágóörs, Petőfi Sándor utca 2.);

  • a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Révfülöpi Kirendeltségén (8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.);
  • a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településeken a kihelyezett ügyfélfogadásokon ügyfélfogadási időben,
  • valamint letölthető a települések honlapjáról.

Az adatlapokat postafordultával, de legkésőbb 2019. április 15. napjáig kell visszajuttatni a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalba, a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Révfülöpi Kirendeltségére, illetve a kihelyezett ügyfélfogadásokra.

Több eb esetén ebenként külön – külön kell az adatlapot az eb oltási könyve, kisállat útlevele, törzskönyve alapján kitölteni.

Felhívom az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XH31.) Korm. rendelet 3. mellékletének d) pontja alapján ebenként 30.000 forint állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

Amennyiben korábban, 2018. július 01. és 2018. szeptember 30. közötti időszakban adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett, illetve az eltelt időszakban az ebek számában nem történt változás, levelünket tekintse tárgytalannak.

Tóthné Titz Éva
jegyzőt helyettesítő aljegyző