Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása – 2019. október 13.

A köztársasági elnök kitűzte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását.

A szavazás napja: 2019. október 13.
A szavazás 6:00 órától 19:00 óráig tart.

Névjegyzék
A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről, valamint a szavazás helyéről és idejéről értesítőt kapnak. A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatal) tekinthető meg.

Ajánlás
A választójoggal rendelkező választópolgár 2019. szeptember 9-ig jelöltet ajánlhat. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

Szavazás
A választópolgár személyesen, az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat. A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóumát kérhet. Az a választópolgár, aki 2019. június 26-ig tartózkodási helyet létesített,
és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart, 2019. október 9-ig átjelentkezhet, és a tartózkodási helyén szavazhat.

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához,
vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.

Nemzeti Választási Iroda