Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása – 2014

Letölthető dokumentumok


Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásáról

2014. szeptember 30.

Tisztelt Választópolgárok!

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napján tartandó választásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

A szavazás ideje: 2014. október 12. (vasárnap) 6.00 óra és 19.00 óra között.

A szavazás helye: a választópolgár lakcíme szerinti szavazókör, melynek pontos címét a korábban kapott választási értesítő tartalmazza.

A választópolgár az értesítőben megjelölt helyen és időben személyesen szavazhat. Amennyiben a választópolgár egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt a mozgásában, és nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát kérhet. A kérelemnek október 10-én 16 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához, vagy a szavazás napján 15 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz.

Amennyiben a választópolgár a szavazás napján nem a lakóhelyén, hanem tartózkodási helyén tartózkodik, úgy 2014. június 23. napjáig létesített tartózkodási helye szerinti szavazókörben átjelentkezéssel szavazhat. Átjelentkezést október 10-én 16 óráig lehet kérni.

A fogyatékossággal élő választópolgár október 3-án 16 óráig igényelhet Braille-írással ellátott szavazósablont a szavazáshoz.

Fentiekkel kapcsolatos kérelmét

 • a www.valasztas.hu oldalon,
 • levélben, illetve
 • személyesen nyújthatja be a Helyi Választási Irodához.

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmét meghatalmazott útján is benyújthatja.

A választópolgár szavazáson való részvételének elengedhetetlen feltétele, hogy igazolja személyazonosságát érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel, vagy vezetői engedéllyel, valamint lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvánnyal.

A választópolgárnak személyazonossága igazolását követően alá kell írnia a névjegyzéket, a Helyi Választási Bizottság átadja a választópolgár részére a bélyegzőlenyomattal ellátott szavazólapokat és a borítékot.

A választópolgár a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napján tartandó választásán három darab szavazólapot kap, melyek közül az egyik a polgármester, a másik a települési képviselők, a harmadik a megyei önkormányzati képviselők választására szolgál.

A polgármester választására szolgáló szavazólapon érvényesen szavazni egy jelöltre lehet.

A települési képviselők választására szolgáló szavazólapon érvényesen szavazni – a lakosságszám alapján – meghatározott számú képviselő jelöltre lehet.

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések tekintetében a választható képviselők szám az alábbiak szerint alakul:

 • Ábrahámhegy 4 fő
 • Balatonhenye 4 fő
 • Balatonrendes 4 fő
 • Kékkút 2 fő
 • Kővágóörs 4 fő
 • Köveskál 4 fő
 • Mindszentkálla 4 fő
 • Révfülöp 6 fő
 • Salföld 2 fő
 • Szentbékkálla 4 fő

A megyei önkormányzati képviselők választására szolgáló szavazólapon érvényesen csak egy szavazatot lehet leadni.

Érvényes a szavazat, ha a választópolgár két egymást metsző vonallal (x vagy +) szavaz.

A szavazat érvénytelen, ha

 • a szavazólapon nem szerepel a választási bizottság bélyegzőlenyomata;
 • egyetlen körben sincs X vagy + jel;
 • az adott szavazólapon érvényesen leadható számú szavazatnál több körben is van X vagy + jel;
 • kiesett jelölt melletti körben van X vagy + jel;
 • a választópolgár ceruzát használt.

Választási ügyelet

2014. szeptember 25.

A KŐVÁGÓÖRSI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA szeptember 26-án (pénteken) 16.00 óráig VÁLASZTÁSI ÜGYELETET TART. A választási ügyelet ideje alatt a nemzetiségi választópolgárként történő névjegyzékbe vételi kérelmet lehet benyújtani, valamint a Helyi Választási Bizottság megbízott tagját lehet bejelenteni.

Az ügyelet helye:
Kővágóörs, Petőfi Sándor utca 2. (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal épülete)

Dr. Szabó Tímea
Helyi Választási Iroda Vezető


Hirdetmény – Kővágóörsi Helyi Választási Iroda

2014. szeptember 11.

A Kővágóörsi Helyi Választási Iroda tájékoztatja a tisztelt jelölteket, választópolgárokat és a lakosságot, hogy a Helyi Választási Irodához tartozó településeken a Helyi Választási Bizottságok szeptember 15-én 11.00 órai kezdettel, a szavazólapok adattartalmának jóváhagyásáról ülést tartanak. Az ülések helye minden település (Helyi Választási Bizottsága) tekintetében az Önkormányzat Hivatalos helyisége:

 • Ábrahámhegy Helyi Választási Bizottság (Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.)
 • Balatonhenye Helyi Választási Bizottság (Balatonhenye, Kossuth utca 54.)
 • Balatonrendes Helyi Választási Bizottság (Balatonrendes, Fő utca 1.)
 • Kékkút Helyi Választási Bizottság (Kékkút, Fő utca 5.)
 • Köveskál Helyi Választási Bizottság (Köveskál, Fő utca 10.)
 • Kővágóörs Helyi Választási Bizottság (Kővágóörs, Petőfi utca 2.)
 • Mindszentkálla Helyi Választási Bizottság (Mindszentkálla, Petőfi utca 13.)
 • Révfülöp Helyi Választási Bizottság (Révfülöp, Villa Filip tér 8.)
 • Salföld Helyi Választási Bizottság (Salföld, Kossuth utca 31.)
 • Szentbékkálla Helyi Választási Bizottság (Szentbékkálla, Kossuth utca 11.)

Hirdetmény – Kővágóörsi Helyi Választási Iroda

2014. szeptember 8.

A Kővágóörsi Helyi Választási Iroda tájékoztatja a tisztelt jelölteket, választópolgárokat és a lakosságot, hogy a Helyi Választási Irodához tartozó településeken a Helyi Választási Bizottságok

2014. szeptember 8-án 18.00 órai kezdettel,

a bejelentett jelöltek szavazólapon megjelenő sorrendjéről sorsolást tartanak. Az ülések helye minden település (Helyi Választási Bizottsága) tekintetében az Önkormányzat Hivatalos helyisége:

 • Ábrahámhegy Helyi Választási Bizottság (Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.)
 • Balatonhenye Helyi Választási Bizottság (Balatonhenye, Kossuth utca 54.)
 • Balatonrendes Helyi Választási Bizottság (Balatonrendes, Fő utca 1.)
 • Kékkút Helyi Választási Bizottság (Kékkút, Fő utca 5.)
 • Köveskál Helyi Választási Bizottság (Köveskál, Fő utca 10.)
 • Kővágóörs Helyi Választási Bizottság (Kővágóörs, Petőfi utca 2.)
 • Mindszentkálla Helyi Választási Bizottság (Mindszentkálla, Petőfi utca 13.)
 • Révfülöp Helyi Választási Bizottság (Révfülöp, Villa Filip tér 8.)
 • Salföld Helyi Választási Bizottság (Salföld, Kossuth u. 31.)
 • Szentbékkálla Helyi Választási Bizottság (Szentbékkálla, Kossuth u. 11.)

Dr. Szabó Tímea
HVI vezető


Tájékoztató a jelöltajánlásról a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásán

Tisztelt Jelöltek!

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választására 2014. október 12. napján kerül sor.

A Helyi Választási Iroda vezetője 2014. augusztus 18-án a központi névjegyzék 2014. augusztus 15. napi adatai alapján megállapította a jelölt állításhoz szükséges érvényes ajánlások számát.

A jelöltajánlással kapcsolatban az alábbiakra hívom fel a figyelmet:

A jelölt – a korábbi ajánlószelvény gyűjtés helyett – a Helyi Választási Irodától igényelheti az ajánlások gyűjtésére szolgáló ajánlóíveket.

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések tekintetében az ajánlóívek igénylésére és jelöltként történő bejelentésre 2014. augusztus 25. napja és 2014. szeptember 8. napján 16.00 óra között van lehetőség a Kővágóörsi Helyi Választási Irodában.


Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásáról

Tisztelt Választópolgárok!

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választására 2014. október 12. napján kerül sor.

Választójog:

 • Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és választható legyen.
 • Az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárának joga van, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és választható legyen.
 • Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert minden nagykorú személynek joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó legyen.
 • Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. Nem választható az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából.

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. augusztus 15. napján a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítő a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2014. augusztus 25. napjáig kerül megküldésre.

A Helyi Választási Iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2014. augusztus 15. napját követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.

A választópolgár lakóhelyén vagy – ha lakóhelye mellett legkésőbb a választás kitűzését megelőző 30. napig (2014. június 23.) tartózkodási helyet is létesített – bejelentett tartózkodási helyén választhat.

A választópolgár bármely választókerületben választható.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.

Névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek:

2014. január 1. napjától a központi névjegyzékbe felvett, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti a Helyi Választási Irodától, hogy a központi névjegyzékben kerüljön rögzítésre, hogy

 • a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti valamely nemzetiséghez tartozik;
 • fogyatékosságára tekintettel segítséget igényel annak érdekében, hogy önállóan adhassa le szavazatát;
 • a központi névjegyzékben szereplő személyes adatainak kiadását megtiltja
 • az Európai Unió más tagállamának állampolgára a fentieken kívül azt is kérheti, hogy az EP-választásokra is kiterjedjen a névjegyzékbe vétele.

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet

 • személyesen a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti helyi választási irodához vagy
 • levélben, az ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján keresztül a lakcíme szerinti helyi választási irodához

nyújthatja be.

A központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket bármikor be lehet nyújtani. A nemzetiségi regisztráció azonban csak akkor kerül átvezetésre a szavazóköri névjegyzéken, ha legkésőbb 2014. szeptember 26. napján beérkezik a kérelem az illetékes Helyi Választási Irodához.

A fenti névjegyzéki bejegyzés törlését a választópolgár bármikor kérheti a Helyi Választási Irodától.

Annak érdekében, hogy a szavazóköri névjegyzék mindig naprakész legyen, az informatikai rendszer a központi névjegyzékben bekövetkezett minden változást (pl. lakcímváltozás, névváltozás, választójog elvesztése vagy megszerzése) átvezet a szavazóköri névjegyzéken.

A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatban az alábbi kérelmek nyújthatók be:

Átjelentkezési kérelem:

Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthat be, akinek a választás kitűzését megelőzően legalább harminc nappal (2014. június 23. napjáig) létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig (2014. október 12. napjáig) tart. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek, illetve az átjelentkezésre irányuló kérelem visszavonásának legkésőbb 2014. október 10. napján 16.00 óráig meg kell érkeznie a Helyi Választási Irodához.

A Helyi Választási Iroda vezetője a kérelem alapján a választópolgárt törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi a tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe. A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha – legkésőbb a szavazást megelőző második napon – tartózkodási helyét megszünteti.

Mozgóurna iránti kérelem:

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzéken szerepel, de egészségi állapota, fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt mozgásában gátolt, ezért nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szavazatát, mozgóurnát kérhet. A mozgóurna iránti kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző második napon, 2014. október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy a szavazás napján, legkésőbb 15 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Bizottsághoz.

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet a választópolgár benyújthatja a Helyi Választási Irodánál személyesen, levélben, ügyfélkapun, valamint a választások hivatalos honlapján (www.valasztas.hu).

A kérelemnyomtatványok beszerezhetőek a Helyi Választási Irodánál, valamint letölthetőek a www.valasztas.hu oldalról.

A Helyi Választási Iroda elérhetőségei:
Helyi Választási Iroda Vezetője: Dr. Szabó Tímea
Cím: 8254 Kővágóörs, Petőfi Sándor utca 2.
Telefon: 87/464-017
E-mail:

Jelöltajánlás

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik. Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza. Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását.

Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet.

Nem gyűjthető ajánlás:

 • az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
 • a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
 • tömegközlekedési eszközön,
 • állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
 • felsőoktatási és köznevelési intézményben,
 • egészségügyi szolgáltató helyiségében.

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét. Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.

A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál. A választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi. Az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.

Egyéni listás választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

Polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

Szavazás

A választópolgár 2014. október 12. napján 6.00 óra és 19.00 óra között lakóhelyén, vagy – ha lakóhelye mellett legkésőbb 2014. június 23. napjáig tartózkodási helyet létesített – bejelentett tartózkodási helyén lévő szavazóhelyiségben személyesen, illetve a mozgásában gátolt személy mozgóurnával szavazhat.

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel, valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját.


További információk

Nemzeti Választási Iroda honlapja
www.valasztas.hu

A Helyi Választási Iroda elérhetőségei
Helyi Választási Iroda vezetője: Dr. Szabó Tímea
Cím: 8254 Kővágóörs, Petőfi Sándor utca 2.
Telefon: 06-87/464-017
E-mail: