Felhívás hivatásos gondnoki képzésről – 2016. október 24-27.

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló 25/2003. (V. 13.) ESzCsM rendelet 2. § (2) bekezdése alapján hivatásos gondnoki képzést tart.

A képzés ideje: 2016. október 24-27.
A vizsga ideje: 2016. november 3.
A képzés és a vizsga helyszíne: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. emelet Gobelin terem
A képzés költsége: 35 000 Ft

A képzés célja, hogy megfelelő ismereteket nyújtson a cselekvőképességében részlegesen, vagy teljesen korlátozott személyek személyi és vagyoni jogai érdekvédelmének ellátásához. A képzés időtartama 28 óra, amely az írásbeli vizsga 1 órás időtartamát is magába foglalja. A képzés tesztkérdésekből álló írásbeli vizsgával zárul, amelynek értékelése a vizsga napján történik. Az értékelés során a lehetséges minősítések: megfelelt/nem felelt meg. Nem bocsátható vizsgára, aki a képzés során több mint 4 óráról hiányzott. A képzésben részt vevők a tanfolyam sikeres elvégzéséről a Kormányhivatal által kiállított tanúsítványt kapnak, amely alapján a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal nyilvántartásba veszi őket.

A tanfolyami képzettség megnevezése: hivatásos gondnok.

A hivatásos gondnoki képzésre jelentkezhet, aki:

  • nagykorú;
  • cselekvőképes;
  • büntetlen előéletű;
  • legalább középfokú iskolai végzettségű;
  • magyar állampolgár.

Gyámügyi és Igazságügyi főosztály
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
Telefon: 88/579-330, fax: 88/550-838
E-mail:

A képzésre jelentkezni személyesen, illetve a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és a Kormányhivatal alábbi elérhetőségeire történő megküldésével 2016. október 20. napjáig lehet:

Levelezési cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
E-mail:

A képzésen való részvétel feltétele, hogy a képzés díját a jelentkező legkésőbb 2016. október 24. napjáig megfizesse. A Kormányhivatal a befizetett részvételi díjról számlát állít ki, mely a résztvevőnek a képzés első napján kerül átadásra.

A képzéssel kapcsolatban további információt Badiczné Juhász Anna nyújt a 88/579- 311-es telefonszámon vagy ae-mail címen.

További dokumentumok: