Felhívás a bölcsődei ellátás vonatkozásában

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3a) pontja alapján:

„(3a)732 Ha a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település – jogszabályban meghatározottak szerint megállapított – 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a (3) bekezdés a) pontja alá nem tartozó települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról a 42. § (2) bekezdése szerinti bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával’ önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján. ”

A 2017. január 1-től hatályos szabályozás értelmében minden olyan településen kötelező a bölcsődei ellátás megszervezése, ahol

  • arra legalább 5 gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy
  • a településen élő 3 év alatti gyermekek száma meghaladja a 40 főt.

A települési önkormányzatoknak kötelezettségük teljesítésére a jogszabály legkésőbb 2018. december 31-éig ad lehetőséget.

Fentiek alapján felhívjuk a szülők figyelmét, hogy 2018. április 15-éig írásban jelezhetik a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényüket. Az ellátás megszervezésére az igények alapján a jogszabályi kötelezettségekre figyelemmel kerül sor.

Köveskál Település Önkormányzata