Felhívás a bölcsődei elláltás vonatkozásában

Köveskál Község Önkormányzata a bölcsődei elláltás vonatkozásában az alábbi felhívást teszi közzé

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 94. § (3a) bekezdése szerint, ha bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település – jogszabályban meghatározottak szerint megállapított – 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 34. §-a előírja azt, hogy, ha a települési önkormányzat nem biztosít bölcsődei ellátást, – a Gyvt. 94. § (3a) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében minden év március l-jéig a helyben szokásos módon felhívást tesz közzé arról, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő április 15-éig jelezheti a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét.

A fentiek alapján minden olyan településen kötelező a bölcsődei ellátás megszervezése, ahol

  • arra legalább 5 gyermek esetében igény jelentkezik, vagy
  • a településen élő 3 év alatti gyermekek száma meghaladja a 40 főt.

A fentiek alapján felhívjuk a szülők figyelmét, hogy 2022. április 15-ig napjáig írásban jelezzék az Önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényüket. Az ellátás megszervezésére az igények alapján a jogszabályi kötelezettségekre figyelemmel kerül sor.

Köveskál Község Önkormányzata