Értesítés geodéziai telekhatár kitűzésről

Tisztelt Tulajdonos!

Tájékoztatom, hogy a szomszédos – természetben Köveskál – belterület – 810,811/2 hrsz-ú földrészlet geodéziai telekhatár kitűzése – megtörténtét követően kerül sor 2021.09.17-én (Pénteken) 13:00 órakor- kerül sora kitűzött pontok bemutatására.

Melléklet: