Ebösszeírás – 2023

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Ávt.) 42/B. §-a alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések vonatkozásában az eb összeírásra 2023. november 2. napjától 2023. november 30. napjáig terjedő időszakban kerül sor.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a szükséges adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Fentiekre tekintettel az ebek összeírása az ebtulajdonosok/ebtartók bevallása alapján történik. Az „Adatlap ebek összeírásához” elnevezésű nyomtatvány beszerzése az eb tartójának, tulajdonosának a kötelessége.

A bevalláshoz szükséges nyomtatvány 2023. november 2. napjától beszerezhető 

  • a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalban (8254 Kővágóörs, Petőfi Sándor utca 2.);
  • a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Révfülöpi Kirendeltségén (8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.);
  • a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településeken a kihelyezett ügyfélfogadásokon ügyfélfogadási időben,
  • valamint letölthető a települések honlapjáról.

Az adatlapokat legkésőbb 2023. november 30. napjáig kell visszajuttatni a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalba, a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Révfülöpi Kirendeltségére, illetve a kihelyezett ügyfélfogadásokra. Több eb esetén ebenként külön – külön kell az adatlapot az eb oltási könyve, kisállat útlevele, törzskönyve alapján kitölteni.

Felhívom az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm. rendelet 3. mellékletének d) pontja alapján ebenként 30.000 forint állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

Melléklet: