Álláshirdetés ügykezelő munkakör betöltésére

Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal ügykezelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.

Ellátandó feladatok:
Testületi ülések előkészítése, jegyzőkönyvek vezetése, titkársági feladatok, iktatás, irattározás.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Testületi, bizottsági ülések előkészítése. Testületi, bizottsági jegyzőkönyvek rögzítése, szerkesztése, továbbítása. A hozott döntések kivonatainak előállítása. Titkársági feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés, legalább középszintű ügyviteli szakképesítés,
 • Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség, büntetlen előélet, vagyonnyilatkozatételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Anyakönyvezetői vizsga, ügykezelői alapvizsga, gyors- és gépírás tudás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik a pályázó anyagát

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. június 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szabó Tímea, jegyző nyújt, a 87/464-017 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8254 Kővágóörs, Petőfi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1832-2/2015. , valamint a munkakör megnevezését: ügykezelő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.