Álláshirdetés szociális és gyermekvédelmi ügyintéző munkakör betöltésére

Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal szociális és gyermekvédelmi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű a távollévő munkavállaló Gyes idejéig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8254 Kővágóörs, Petőfi utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A rendelet 1. számú mellékletének 9. és 11. pontjaiban meghatározott feladatkörök.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Szociális és gyermekvédelmi feladatok, foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • önkormányzatnál szerzett gyakorlat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • közigazgatási alapvizsga, szakvizsga – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik a pályázó anyagát.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szabó Tímea nyújt, a 06-87/464-017 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8254 Kővágóörs, Petőfi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 965-14/2016/K , valamint a munkakör megnevezését: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző.

vagy

Személyesen: dr. Szabó Tímea, Veszprém megye, 8254 Kővágóörs, Petőfi utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 31.