Álláshirdetés pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8254 Kővágóörs, Petőfi utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
A rendelet 1. számú melléklet II. fejezet 2. pontjában szereplő gazdálkodással kapcsolatos feladatok.

Ellátandó feladatok:
könyvelés, pénzügyi igazgatási feladatok, analitikák nyilvántartások vezetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az önkormányzatok és költségvetési szerveinek tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, adatszolgáltatással, pénzügyi-számviteli feladatainak ellátásával kapcsolatos feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról” szóló 2011. évi CXCIC törvény rendelkezései az irányadók rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Középiskola/gimnázium, a 29/2012. (III.27.) Korm. rendelet 1. melléklet II/2. pont szerinti szakképzettség,
  • Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség, büntetlen előélet, vagyonnyilatkozatételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Középfokú képesítés, mérlegképes könyvelő szakképesítés és regisztráció.
  • Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret, önkormányzati gazdálkodási gyakorlat, közigazgatási alapvizsga, szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget képesítést tanúsító okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik a pályázó anyagát.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. június 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szabó Tímea, jegyző nyújt, a 87/464-017 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8254 Kővágóörs, Petőfi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1832/2015 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.