Álláshirdetés műszaki ügyintéző munkakör betöltésére

Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal műszaki ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8254 Kővágóörs, Petőfi utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
A rendelet 1. számú melléklet II. fejezet 5. pontjában szereplő műszaki és belső ellátással kapcsolatos feladatok.

Ellátandó feladatok:
közreműködik a településrendezési eszközök elfogadásában, ellátja a kommunális igazgatással kapcsolatos feladatokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A hivatalhoz tartozó települések közigazgatási területén a műszaki és belső ellátással kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, középiskolai végzettség és építőipari szakképesítés vagy műszaki szakmacsoportban szerzett technikusi szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: műszaki szakmacsoportban szerezhető szakképesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • műszaki ügyintézőként, önkormányzatnál szerzett gyakorlat,
 • közigazgatási alapvizsga, szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik a pályázó anyagát

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szabó Tímea jegyző nyújt, a 06-87/464-017 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8254 Kővágóörs, Petőfi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 937-1/2014/ÁBR , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 10.