Álláshirdetés falugondnok munkakör betöltésére

Köveskál Község Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Köveskál Község Önkormányzata falugondnok munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
H
atározatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8274 Köveskál Község közigazgatási területe.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60§-ában, a Szakmai Programban és a munkaköri leírásban szabályozott falugondnoki feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Szakmunkásképző intézet,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Magyar állampolgárság,
 • Büntetlen előélet,
 • Falugondnoki képzés vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Helyismeret, mobilitás, jó kapcsolatteremtő készség,
 • Szociális területen vagy gépjárművezetői területen szerzett- legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata.
 • Vezetői engedély másolata,
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló postai feladóvevény,
 • Falugondnoki képzést vállaló nyilatkozat,
 • Nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. március 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Varró Gábor nyújt, a 06/31/7803556 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Köveskál Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8274 Köveskál, Fő utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 731/2016/K , valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot Köveskál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje:
2016. március 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Köveskál Község hirdetőtáblája – 2016. február 24.
 • Köveskál Község honlapja – 2016. február 24.