2019. évi Zártkerti Program (ZP-1-2019) – Zártkertben útfelújítás, kerítés elkészítése

Köveskál Község Önkormányzata 2019. augusztusában támogatási kérelmet nyújtott be az Agrárminisztérium által kiírt „Zártkerti program keretében a települések zártkerti földrészleteinek mezőgazdasági hasznosítását segítő és az infrastrukturális háttér megteremtését célzó települési fejlesztések támogatására” című felhívásra. A támogatási kérelmet a „Zártkertben útfelújítás, kerítés elkészítése” című  pályázat keretében nyújtottuk be. A projekt összköltsége 9.162.114 Ft. A projekt megvalósításához önrész biztosítására nem volt szükséges.

A projekt keretében megvalósult:

– a zártkerteket megközelítését szolgáló 0292,0301. hrsz-ú fejlesztési helyeken utak felújítása, ennek keretében útalap javítása, erősítése, útburkolat felújítása történt. 1222/10. hrsz-on vadkerítés készítése történt.  Az útalap képzés, valamint a fedőréteg elhelyezésével egy időben a vízelvezetés is megoldásra került, mely az út tartósságának idejét növeli.
A munkák befejezésére 2020. augusztusában került sor a tervezett 2020. áprilishoz képest a kialakult vészhelyzet miatt.

A pályázattal kapcsolatban a Támogató megbízásából HOI NKft. működik közre.

Köveskál, 2020. augusztus 31.